Den stora bluffen som satte Sverige i skräck

Det brukar talas om historien om den lilla pojken som ropade varg för många gånger. Då det sedan verkligen förekom en varg så var det ingen som trodde på pojken, varför vargen sedermera åt upp pojken. Denna liknelse brukar jämföras med den ”bluff” som förra hösten satte hela Sverige i skräck. Jag talar förståss om…